medyauzmani.com
Kurumları, deregülasyonları ve istihdamı ortadan kaldırma gücü anlayışının en somut örneği Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanıyor. – Haberoloji!

Kurumları, deregülasyonları ve istihdamı ortadan kaldırma gücü anlayışının en somut örneği Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanıyor.

CHP, Boğaziçi Üniversitesi rektörünün ve soruşturmanın tüm usulsüz operasyonlarının Meclis’te atanmasını istedi. Meclis araştırma önerisini hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Sibel ÖzdemirVe “Kurumsuzlaşma, kuralsızlaştırma, yetki kullanımı ve mevcut yönetim sisteminin en somut örnekleri Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanıyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Dernek, Boğaziçi Üniversitesi tarafından rektörler tarafından alınan tüm idari ve akademik kararların, usulsüz işlemlerin ve YÖK’ün dikkate almadığı iddiaların şeffaf bir şekilde incelenmesi ve sunulması için bir araştırma önerisi hazırladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, önerisini gerekçelendirirken şu değerlendirmelerde bulundu:

Kurumsal özerkliği, akademik özgürlüğü ve özgür düşünce ortamını savunan akademisyenler sistematik olarak üniversiteden dışlanırlar. Kurumsuzlaştırma, kuralsızlaştırma, yetki kullanımı ve mevcut idari sistemin en somut örnekleri Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanıyor. Akademik ve kurumsal bağımsızlık, bilimsel özgürlükler, eğitimin kalitesi, ilgili kurulların işleyişi, akademik ve idari personel ve öğrencilerin memnuniyeti, üniversitelerin bilimsel verimliliği ve eğitimdeki kalite düzeyleri, doğrudan rektörün kararı ile atanmış olması, Özellikle Boğaziçi Üniversitesi’nin teknolojik katkıları açısından gündeme getirdiği sorunların araştırılması ve üniversite rektörünün adaylık süreçlerinin çağdaş, tam demokratik, şeffaf ve liyakate dayalı kriterler.

Belediye başkanlığı atamalarının ‘yasal’ olmasına rağmen akademik ve bilimsel bağımsızlık ilkeleri ile demokratik değerler ve uygulamalar açısından yasallığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri uyarınca dekan atanması ‘hukuki’ olmakla birlikte, akademik ve bilimsel bağımsızlık ilkeleri ve bunların hukuka uygunluğu demokratik değerler ve uygulamalar açısından hala tartışma konusudur. . Atamadan sorumlu olan mevcut Rektör ve Üniversitenin yeni Yönetim Kurulu, Üniversitenin yerleşik uygulamalarını, akademik kurullarını ve yasal düzenlemeleri göz ardı ederek aldığı kararlarla her geçen gün yeni sorunlara ve mağduriyetlere yol açmaktadır.

“İhraç edilen akademisyenlerin yerine fiilen üniversite dışından kişiler atandı”

İhtiyaç olmamasına rağmen, üniversitenin yönetim kurulunda çoğunluğu elde etmek için iki yeni kolej kuruldu. Üniversitenin yönetim organı üyeleri, haksız ve yasa dışı nedenlerle işlerinden ve üniversiteden ihraç edildi. Akademik bağımsızlık ve liyakat ilkelerini ihlal eden üstün nitelikli kadrolar, haksız ve hukuka aykırı gerekçelerle seçilmiş idari görevlerinden ihraç edildi. İhraç edilen akademisyenlerin yerine üniversite dışından kişiler fiilen atandı. Yönetim ve üniversite yönetim kurulu, iki idari birim olmasına rağmen, akademik kararlar alarak uluslararası arenada itibarını ve başarısını kanıtlamış akademisyenlerin derslerini hukuka aykırı olarak kapatarak üniversite ile ilişkilerini koparmıştır. Üniversite yönetiminin hukuka aykırı kararlarından ve işlemlerinden en büyük mağduriyet öğrencilerdir. Birlikte proje yürüttüğü veya tez yazdığı öğretim üyeleri sistemli olarak üniversiteden uzaklaştırılır.

Şehir dışından en az 600 öğrencinin okuldan atıldığı ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin ilgili kurulların görev ve yetkilerine bakılmaksızın aldığı kararlar ve uygulamalar genel bir kayba dönüşmeye başladı. Kilios Kampüsü’ndeki İngilizce hazırlık eğitimi, hiçbir hazırlık yapılmadan ve ilgili kurullarda detaylı görüşülmeden alınan bir kararla Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’ne devredildi. Gölgeli ve opak operasyonların ardından yurt yerleştirme sonuçları açıklandığında, şehir dışından en az 600 öğrencinin işsiz kaldığı ortaya çıktı. Üniversitenin iç yazışmalarında, kasten ayrıldığı iddia edilen öğrencilerin bazı kurum, dernek ve cemaatlere ait yurtlara yönlendirildiği de ortaya çıktı.

“Yabancı öğrenci kontenjanlarının kötüye kullanıldığı iddiaları araştırılmalı”

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi ve diğer tüm üniversitelerdeki yabancı öğrenci kontenjanlarının kötüye kullanıldığı iddiaları araştırılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından üniversiteye kabul edildiğine dair ciddi iddialar olsa da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu iddialara sessiz kaldı. Rektörlük’ün şeffaf olmayan bir diğer uygulaması da Boğaziçi Üniversitesi’nden Okulun Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) üyesi dört akademisyenin şirketin kişisel verileri içeren veri tabanlarına erişim sağladığını açıklamasının ardından yaşanan süreç ve süreç. Fakülte, idari personel, öğrenci ve mezunların bilgileri araştırılmaz. Üniversite yönetimi, iddiaları inceleyip kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmak yerine BTK’yı feshetti, yönetim kurulu üyelerini ve üniversiteyi görevden aldı.”

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan idari ve akademik usulsüzlükler karşısında YÖK’ün gerekli soruşturmayı yapmadığı kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2021 yılından bu yana yaşanan idari ve akademik usulsüzlükler ve birçok ciddi iddia karşısında YÖK’ün sorumluluk gereği gerekli inceleme ve soruşturmaları yapmadığı kaydedildi. Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere doğrudan parti başkanı kararıyla dekan atanması uygulamasından kaynaklanan sorunları akademik bağımsızlık, akademik özgürlükler, eğitim kalitesi, akademik ve idari personel ve öğrencilerin memnuniyeti açısından araştırın. , üniversitelerin bilimsel üretkenlik ve teknolojik katkıları ve üniversiteler için üniversite rektörü belirleme süreçlerinin güncellenmesi. Demokrasi, şeffaflık ve tam liyakat – mevcut standartlara göre yeniden yapılandırılması için meclis soruşturması açılmasına ihtiyaç var.” (Anka)

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın