medyauzmani.com
“Karar yanlış..İmar yolu açıldı…” – Haberoloji!

“Karar yanlış..İmar yolu açıldı…”

Üsküdar’da Çocuk Köyü ve Milli Park projesinde çalışmalar ikinci ayına girdi. Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şube Başkanı. Dr. Belen Pınar GiritlioğluAncak, bu projeler gelecekteki inşaatlara izin veriyor, “Doğal sit alanı ve tabiatı koruma alanı özelliği taşıyan böyle bir alanın kullanımının sınırlandırılması gerekiyor. Milli park yapılması elbette yanlış bir karar. bir milli park olduğu gerçeği ve şimdi içinde bir miktar inşaata izin vermek mümkün.” dedi.

Yeşil gazeteden kansu acar‘İtibaren haberlerde ile; Proje ilk kez Üsküdar Belediye Başkanı dümenci türkmen ile “İnşallah 41 defa Üsküdar için” Şubat 2019’da 41 seçim öncesi projeden biri olarak açıklandı. Ancak Çocuk Köyü ve Millet Parkı projesinin yapımının ardından Kayaş Madencilik A.Ş. Güya. İhale sürecine Çevre, Şehircilik ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) müdahale etti.

Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilgili müdürlüklerindeki yetkililere ilçenin akıbeti soruldu, ancak çoğunun projeye aşina olmadığı kaydedildi.

Proje başladıktan bir buçuk ay sonra, bilgi levhası şantiyeye zar zor yerleştirildi.

81 dönümlük proje 900/1, 917/6, 969/4, 970/3 adalar/arsa üzerinde yer almaktadır.

Kaynak: Tapu ve Tapu Genel Müdürlüğü

Üsküdar’da projenin üzerine inşa edildiği arsayı Tapu Genel Müdürlüğü aracılığıyla değerlendirip arsa sorgulama başvurusunu; Ağaçlık alanlar 917 ada 6 parselde ve 969 ada 4 ada belirtilmiştir. Ana mülk gibi görünen tapu alanı artık numaralı ağaçlarla kaplıdır.

Kaynak: Tapu ve Tapu Genel Müdürlüğü

Proje Müdürü kaya kadınlarıalandaki ağaçlara hiçbir şekilde dokunulmayacak; Bazı ağaçların aynı anda taşınacağı belirtilse de ormana giren iş makineleri diğer ağaçları yok etmeye devam ediyor.

Öte yandan aynı alan İBB imar sorgulama uygulamasından incelendiğinde söz konusu arazinin 26 Eylül 2016 tarih ve 1/5000 imar planında SİT doğal alanı ve mesire yeri niteliğinde olduğu görülmüştür. .

Aynı tarih için 1/1000 uygulama imar planında arazilerin nitelikli tabiatı koruma alanı ve mesire yeri özelliği taşıdığı açıktır. 2016 yılında sit ve sit alanı olarak tescillenen arazide halka açık parka nasıl izin verildiğini sormak için çağrılan Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine ulaşılamıyor.

Proje yöneticisi, bölgedeki ağaçlara hiçbir şekilde dokunulmayacağını ancak ormana giren iş makinelerinin ağaçları yok etmeye devam ettiğini söyledi.

“Karar doğru değil, daha ziyade inşaatın önünü açıyor.”

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şube Başkanı. Dr. Belen Pınar GiritlioğluBu projelerin gelecekteki inşaatlara izin verdiğini açıkladı. Giritlioğlu şu ifadeleri kullandı:

“Doğal sit alanı ve doğal sit alanı özelliği taşıyan bu alanda kullanım sınırlandırılmalıdır. Halk parkı yapılması elbette yanlış bir karardır. Bu mücadele Validebağ Korusu için verilmiştir ve halen devam etmektedir. bu alanların yasal statüsü halka açık park olunca değişiyor.Artık bazı inşaatlara izin veriliyor.Halka açık parklarda sergi ve sergi alanları, camiler, mescitler, kütüphaneler, çay bahçeleri, kafeteryalar, restoranlar vb. Yani bu alan orman veya başka herhangi bir doğal koruma alanı içinde olsa dahi bu alan içinde yapılaşmaya izin verilecek demektir.Bu da altyapı ve otopark için belirli düzenlemelerin yapılacağı anlamına gelir. ”


Ş PO İstanbul Şube Başkanı Doç. Dr. Belen Pınar Giritlioğlu: “Karar yanlış, inşaatın önünü açıyor”

“kar amaçlı yapılmıştır”

Çevreyle ilgili kaygılarının yüksek olduğunu ifade eden İBB ve Üsküdar Belediyesi eski CHP’li Nezih Küçükerden Nakaştiba’sındaki mücadeleyi hatırlatarak şunları söyledi:

“Üsküdar’da Boğaz’a bakan, merkeze çok yakın bir bölgeden bahsediyoruz. Takviye alanları içinde bunun nasıl yapılacağı hem kanun hem de yönetmelikle belirlenmiş ama bunların hiçbiri belediyeler tarafından uyarlanmamış. ya çöle döner ya sel olur.Bugün İstanbul’un kuzey ormanlarını yok ettin.Binlerce,milyonlarca ağacı kesip yok ettin.Şimdi de bu tür küçük yerleri kazıp yok ediyorsun. ‘Millet Parkı’ adı altında şehir. “Yeşilleri korumak için” derseniz, koruma gibi burası yeşil.Bu ülkenin yeşil çevreyi korumaktan başka çaresi yok ama ne yazık ki bu kar amaçlı yapılıyor.Korunan doğal alanlar korunuyor. sadece İstanbul’da değil, yurdun her yerinde yok ediliyor.”

100 milyon 158 bin 561 TL’ye projelendirildi.

TOKİ verilerine göre, İstanbul Pendik Dumlupınar’da bulunan Halk Parkı’nın henüz tamamlandığı görülüyor. 18 farklı milli park projesi yapım aşamasındadır. İkisi, projenin Üsküdar’da lansmanı yapılan Kayaş Madencilik İnşaat Anonim Şirketi’nde.


Üsküdar’daki projenin maliyeti 100 milyon 158 bin 561 Türk lirası; Beykoz’daki proje 61 milyon 161 bin liraya Kayaş Madencilik’e teklif edildi.

“OGM yerleşimlerinin bitişiğindeki ormanlık alanlarda özel yangın söndürme planlarının hazırlanmadığı tespit edildi”

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Denetim Bürosu tarafından düzenlenen 2021 denetim raporunda, OGM yönetim faaliyetlerinde aşağıdaki hususların tespit edildiği belirtilmektedir:

2021’de orman yangınları birçok şehri, kasabayı ve köyü tehdit etti. Ancak, yangınla mücadele çabalarında OGM ile yerel yönetimler arasında işbirliği ve lisans sorunları ortaya çıktı.

– Büyük orman yangınları üzerinde durulmuştur, yerleşim yerlerine bitişik orman alanlarında yerel yönetimlerle işbirliği konusuna değinilmemiştir. Sonuç olarak, büyük orman yangınlarının yönetilebilmesi için yerleşim birimlerine bitişik orman alanları için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla insan kaynağı ve ekipmanın seferber edildiği yangın eylem planları hazırlanmalı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla kurumlar arası işbirlikleri düzenlenmelidir. yerel düzeyde iş akışlarının ayrıntıları.

– Özellikle kıyılarda özel çevre koruma alanlarındaki rekreasyon alanları ve tabiatı koruma alanları ile ilgili sorunlar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında koordinasyon ihtiyacını ortaya koymaktadır.

– bölge müdürlüklerinde yapılan sınavlarda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile kıyılarda ve sit alanlarındaki orman alanlarının korunmasına yönelik olarak görev ve yetkilerin çakışmasından kaynaklanan planlama, idari ve işletme sorunlarının olduğu ve bu durumun önlem alınamamasına yol açtığı kaydedildi. böyle. Kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak.

Sonuç olarak, orman alanları üzerindeki yetki çatışması, rekreasyon alanlarının kurulması ve işletilmesine ilişkin belirsizliği artırmakta ve etkin yönetimi engellemektedir. Kıyı orman alanlarını kurtarma yetkisi Orman Genel Müdürlüğü’ne aittir. Rekreasyonel imar plan ve projelerine ilişkin her türlü izin ve görüş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmaktadır. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında devlet kontrolündeki alanlarla ilişkili rekreasyon alanlarının işletilmesi ve kıyılarda bertarafı için yeni bir protokol imzalanması gerektiği değerlendirilmektedir. korunan alanlar olan özel çevre koruma alanları ve doğal sit alanları.

Orman yangınları 2021’de 2020’ye göre 6 kat arttı. 2021’de 139 bin 503 hektar ormanlık alan etkilendi.

– OGM yerleşim yerlerinin bitişiğindeki ormanlık alanlar için özel yangın söndürme planlarının hazırlanmamasına karar verildi.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın