medyauzmani.com
Atakum’daki Samsun büyükşehir marinasında ‘cami ve otel yapımıyla ilgili sıfır imar değişikliği’ mahkemeye verildi – Haberoloji!

Atakum’daki Samsun büyükşehir marinasında ‘cami ve otel yapımıyla ilgili sıfır imar değişikliği’ mahkemeye verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki yat limanına ibadethane ve otel yapılmasına ilişkin imar değişikliği mahkemeye sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla TekanVe “İmar yasasını çiğnemekle, insanların yaşam bahçelerini, nefes alma haklarını ellerinden almakla gidilecek bir yer olamaz.” dedi.

Samsun Mimarlar Şubesi eski başkanı, İl İzleme ve Basın Komisyonu Sözcüsü Mimar İshak Memişoğlu ve Samsun Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Atilla Tekan, Atakum Mahallesi’ndeki yat limanında alt bölüm değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi. Tekcan şu açıklamaları yaptı:

“Marinadaki mevcut projede ibadethane ve otel projesindeki alanın doldurulması planlanıyor. Bu boşluk doldurularak projenin bahçesi, burada gereksiz bir boşluk yaratılıyor. Bu dolguyu bahane ederek, bir alan oluşturulma girişimi ile projeye uygun olmayan bir alan oluşturulacağı düşünülüyor., Bu konudaki modelleme çalışmasının tamamlandığı söylendi.Bu proje Ulaştırma – Genel Bakanlığı tarafından daha önce uygulandı. Korobelite rıhtımının drenajı ve doldurulması için Altyapı Müdürlüğü.Çalışmanın tamamlandığı söylendi.Rapor istedik ama raporlar bize gelmedi.Parlamentoya tarafımızdan soru iletildi Milletvekili Neslihan Hancıoğlu Program nedir? burada mı proje bitti mi projeden sonra gelen raporlar ne aşamada mekandır.Biz burada listeledik.Eşlerimiz burada eğleniyor ve çalışanlarımız burada ücretsiz hizmet teklifleri alıyor.Bunu bu şekilde çıkarmamak Atakumluları, Samsunluları,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kabul etmeyecektir. , bu şekilde iş mantığı ile hakkımız Lori hayatta, mülkiyet hakkımız elimizden alınacak. Bu konudaki mücadelemizi halkımız adına sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu durumda Atakum halkı ve tüm ilgililer, tüm vatandaşlarımız iyi olsun. Bu işin peşini bırakmayacağız.

“İnsanları nefes alma hakkından mahrum ederek bir yere varamazsınız.”

Biz CHP grubu olarak bu projeye karşı çıktık. Samson Mimarlar Odası ve bölgedeki yatırımcıların ev sahipleri dava açtı. Biz de davaya müdahil olduk. Bir önceki davada yürütmeyi durdurma kararı verildiği için aynı proje yine otel eklenerek tarafımıza sunuldu. Bu şekilde yeniden açılan bu davada biz de geçen ay sahip olduğumuz projeye dava açtık ve davanın sonucunu bekliyoruz. İmar kanunu çiğnenmekle insanların yaşam bahçelerinin ve nefes alma haklarının ellerinden alınacağına, hiçbir yerin yerine getirilmeyeceğine bağımsız yargı sistemimize inanıyor ve güveniyorum.”

“Burada turizm tesisi ve ibadethane bulunması sahil kanunlarına aykırıdır”

Samsun Kent Basın ve İzleme Kurulu Sözcüsü eski Samsun Mimarlar Odası, Samsun Mimarlar Odası şu değerlendirmede bulundu:

“Samsun büyükşehir belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 1/5000 imar planı ve 1/1000 aplikasyon bölme planı değişikliği neticesinde, merkez ilçemiz Atakum ilçesi Körfez ilçesinde bulunan bu yeşil alanda, Marina semti bu semt camii ve turistik bir tesistir.Birincisi ve herşeyden önce şemaya baktığımızda ilk en büyük hata bu bölgenin sahilde olması yani bu şema altındaki alanın sahil şeridinde olması. Aylarda bu alanda yapılan ilk imar planı sırasına göre aslında cami alanı olan eski, belli ki 50 m2 bir alan içerisinde yer alıyor Sahil kanunu yani buradaki düzenleme şu şekilde; Turistik tesisler ve burada bir ibadet alanının bulunması bakımından Kıyı Kanununa aykırıdır.

“Büyükşehir Atakum Belediyesi’ni sekteye uğrattı ve geride bıraktı”

Bir diğer konu da burada varılan düzenlemenin bu ilçenin ana idaresini elinde bulunduran Atakum Belediye Meclisi’nden geçmemiş olmasıdır. Bu, demokratik eğilimlere aykırı bir konu, dolayısıyla ayrı ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Mahalli idarelerin yetkileri ve yetkileri dahilindeki mahalli idarelerin uygulamalarına gelince, şehir belediyesinin burada ilçe belediyesini baypas ederek kuvvet kullanması, yani yetkisini aşması ve bu imar planının düzenlenmesi aslında bir meseledir. kanaatimizce ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırıdır.

Sabit plan raporları devam ediyor

Ayrıca bölgeye baktığımızda bu düzenlemenin bölgenin ihtiyacı açısından kamu menfaatini içermediğini ve bu planın plan açıklama raporunda açıklanmadığını açıkça görüyoruz. Diğer bir deyişle plan açıklama raporları, mekansal planların düzenlenmesi usul ve esaslarına uymamaktadır. Uydurma plan yorumlama raporları ile bu planlar hayata geçirilmeye çalışılır.

“Kira oluşturulacak ve satışa sunulacak.”

Bölgeyi incelediğimizde dini ve turistik tesisler açısından zaten yeterince tesis olduğunu görüyoruz. Örneğin yakın bölgemizin 300-400 m batısındaki askeri tesisler için imar planları, hemen yanında Kızılay tesisleri, sahilde bu tesisler ve hemen yanı başında üniversitenin sahilde sosyal tesis alanları. kendilerine ait olan ve üniversiteye ait olan, zaten Turistik alanlar içerisinde yer alan ve tesis alanı olarak hem nazım planlarda hem de uygulama imar planlarında onaylandığını görmekteyiz. Turistik tesisler açısından burada yeterince ayrılmış alan olduğunu görüyoruz. Buradaki alanın turistik tesise dönüştürülmesindeki amaç burada bir kiralama oluşturmaktır ve bu bölünme ile burada bir kiralama oluşturularak alan satışa sunulur. Bu açıkça Samsun’un geleceği için çok tehlikeli bir durumdur. Geçmişten gelen miras, bu araziler, geçmişte zorluklarla elde edilen bu kamusal alanlar, sadece belediyeye gelir sağlamak ve varlığını sürdürmek amacıyla yerel yönetimlerin bu dönemde sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. baktığımızda yerel yönetimlerin yeni katma değer yaratmadığını görüyoruz. Ve bu şekilde varolarak geçirdiklerini görüyoruz. Yani bu alanların kiraya verilmesi, kurban edilmesi ve ardından miras anlayışıyla satışa sunulması kamu yararı açısından son derece kabul edilemez. Kamuoyunun bunu dikkate almasını önemsiyoruz.”

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın